Kurumsal

Hedef ve İlkelerimiz

Enmot Endüstri, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Ülkesi, müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve sanayi sektörü için güven, istikrar ve saygı simgesi olmayı hedefliyor.


Etkin Müşteri İlişkileri

Müşterilerimiz için katma değer yaratmak, ihtiyaç ve taleplerine göre kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.


Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette ve 3. parti ilişkilerimizde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve pazarda lider olmak temel ilkemizdir.


En önemli birikimimiz, insan kaynağımızdır.

Toplam kalite yönetimimiz çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü şirketimize çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine olanak tanımak, iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.


Hedefimiz, sürdürülebilir gelişim için kaynak yaratmaktır.

Sürdürülebilir hizmeti sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, sermayenin hakkı olan kârı hissedarlara sağlamak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.