İŞ ALANLARIMIZ

thumb

Arge Tasarım & Mühendislik

Enmot Endüstri, teknolojileri hesaplama hatalarını önleyerek ve maliyetleri azaltarak tasarım verimliliğini artırmakta; dijital prototiplemeden üretime kadar her aşamada büyük katkı sağlamaktadır.

Bir ürün ancak kullanıcısının ihtiyaçlarını karşıladığında bir anlam ifade eder ve başarılı sayılır. Şirketlerin müşterileriyle daha iyi bağlar kurmalarını, dolayısıyla daha iyi hizmetler vermelerini sağlıyoruz; bu sayede büyümelerine yardımcı oluyoruz. Her projemize çerçeveyi derinlemesine anlamaya çalışarak başlıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarını tanımlamak adına önce kullanıcı ve piyasa araştırması yapıp, daha sonra karşılaştırmalı analizlerle stratejimizi belirliyoruz. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, gizli iş fırsatlarını açığa çıkarmayı mümkün kılıyor. Sorunlara olası çözümlerin de ötesine geçip sektörde inovasyon yaratan çözümler geliştirebilmemiz de buradan geliyor. Yaratıcı planlama sürecimiz, sektöre yeni gözlerle bakıp, “Bunu yapmanın başka bir yolu var mı?” diye sormaktan geçiyor.


İş Geliştirme ve İnovasyon, Şirketinizin Başarısına Nasıl Katkı Sağlar?


Fikir geliştirme, inovasyonun ilk safhasıdır. Bu süreçte önümüzdeki fikirleri gözden geçirir, uygunluk, fizibilite ve arzu edilirlik üzerinden değerlendirerek seçeriz. Amaç, bir şeyleri sadece farklı veya yeni olsun diye değil, insanları heyecanlandıracak şekilde tasarlamaktır. Bizim için sadece bir değer ortaya koyan fikirler önemlidir. Bu durum markanız için eşi benzeri olmayan bir kimlik yaratır ve rakipler arasında öne çıkmanızı sağlar.

İş geliştirme, inovasyon ve yaratıcı planlamanın tüm amacı, bir organizasyon için değer üretmektir. Bu, yeni gelir kaynakları yaratarak da sağlanabilir, hali hazırda var olan kaynakların potansiyelini daha iyi kullanarak da. İster süreden ve kaynaklardan kâr sağlamak olsun, ister üretkenliğinizi ve performansınızı arttırmak… Akıllıca çalışmak, yaratıcı düşünmeyi gerektirir. Özetle, inovasyon, sektörde ayrışmayı ve işinizi büyütmeyi hedefler.